Cô giáo Mầm Non

Địa chỉ: Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPKH: Tìm hiểu các loại hoa
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH : Chuyện Nhổ củ cải
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: Đếm trên đối tượng trong PV 4
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện tết Nguyên Đán
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 0 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TRUYỆN SỰ TÍCH HOA MÀO GÀ MẪU GIÁO 3C
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng trò chuyện về các loài hoa lớp 4B
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tim hieu ve cac loai hoa.ppt
 • Bài giảng thơ hoa cúc vàng Lớp 4C
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hoa cuc vang.ppt
 • LQCC: P,Q 5B
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: trò chuyện về một số loài hoa 5C
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: CÂY XANH QUANH BÉ 5B
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Bài thơ : Cây dây leo.MG3B
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoạt động chiều Bé khéo tay vẽ cây xanh Lớp 4C
  | Trường Mầm non Sơn Trung | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
  vẽ cây xanh.ppt