Cô giáo Mầm Non

Địa chỉ: Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 11/05/18  Chương trình tuần  269
  Text belowText belowText below 
Theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/03/2015 về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, những danh hiệu này sẽ được xét tặng 03 năm một lần, thay vì 02 năm một lần như trước đây và được công bố vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Để được xét tặng danh ...
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Quyết định số 645/QĐ-BGDĐT ngày 04/03/2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Thủ tục hành chính mới ban hành có tên: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; do UBND cấp huyện thực hiện vào ...
Ngày 31/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, khuyến khích đầu tư các công trình phục vụ hoạt động này theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu ...
kiểm định và công nhận về chất lượng có thể được giảng dạy một phần hoặc toàn bộ bằng tiếng nước ngoài; ưu tiên với các chương trình, môn học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản hoặc một số ngành, nghề và lĩnh vực mà xã hội có nhu cầu, phục vụ hội nhập quốc tế. Cũng theo Quyết định này, để được dạy ...
Sau 01 năm thực hiện thí điểm không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên với học sinh lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chính thức áp dụng quy định này với toàn bậc tiểu học. Nội dung được nêu tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. ...
Thay vì tổ chức riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như hàng năm, từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi THPT quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ...