Cô giáo Mầm Non

Địa chỉ: Xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 11/05/18  Chương trình tuần  269
  Text belowText belowText below 
Theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm ...
Ngày 17/03/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số ...
Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, các đối tượng được tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, cho phép các trường dạy và học một phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài các chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, nhất là các ...
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ra Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2015. Theo Quyết định, ngoài một số thông tin về mã số thẻ; họ, tên, giới tính, ngày sinh và địa chỉ của ...
Theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, từ ngày 10/01/2015, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; viên chức trong 02 năm liền kề thời điểm xét tinh giảm ...
Theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, từ ngày ...
Nhằm giảm áp lực với học sinh và cha mẹ học sinh bậc tiểu học, ngày 03/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, yêu cầu giáo viên tại các trường, lớp dạy 02 buổi học/ngày phải hướng dẫn học sinh ...
Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, quyết định thưởng tiền tối đa 30 lần mức lương cơ sở chung cho giảng viên được công bố 01 bài báo trên ...